Informació

    • Psicòloga
    • Experta en Biofeedback i Neurofeedback
    • Coaching de l’esport
    • Master evolució de la conducta
    • Membre del projecte MLS